กดเพื่อเข้าสู่พระเจดีย์

ในมือถือ ลากปุ่มสีขาวซ้ายมือตรงกลางวงกลมเพื่นเดิน

ในคอมพิวเตอร์
หรือกดปุ่ม W, A, S, D
กด 0 กลับจุดเริ่มต้น
กด 9 ไปด้านนอกพระเจดีย์

กด Space Bar เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม