ขอเชิญร่วมจุดโคมวิสาขประทีป

ถวายเป็นพุทธบูชา
ได้ในทุกๆ วัน

วิธีการเข้าชม

กำหนดการวันวิสาขบูชา 2565

กดหนดการวันวิสาขบูชา 2565
รับชมภาพ

เข้าชมแบบ 360 องศา

รับชมแบบ 360 องศา เหมือนเข้าไปอยู่ในสถานที่จริง พร้อมรายละเอียดความสำคัญของวันมาฆบูชา
เข้าชมแบบ 360 องศา

เข้าชมแบบ Metaverse

การเข้าชมแบบ Metaverse เหมาะกับการใช้งาน ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ Tablet หรือ โทรศัพท์รุ่นใหม่
ในมือถือ ลากปุ่มสีขาวตรงกลางเพื่นเดินไปมา
ในคอมพิวเตอร์กดลูกศร หรือกดปุ่ม W, A, S, D
เพื่อเดินชมพระเจดีย์
กด 0 เพื่อกลับมาอยู่ตำแหน่งเริ่มต้น
กด 9 เพื่อออกไปด้านนอกพระเจดีย์
สำหรับโทรศัพท์มือถือ ปุ่มล่างซ้ายเพื่อเดิน ปุ่มล่างขวาเพื่อมอง

เข้าชมแบบ Metaverse

เข้าชม Version โทรศัพท์มือถือ

สำหรับท่านที่โทรศัพท์มือถือไม่แรงพอ Version มือถือนี้ เหมาะกับการใช้งานของคุณ
เข้าชมแบบ โทรศัพท์มือถือ

รับใบประกาศเกียรติคุณ

เมื่อร่วมจุดประทีปแล้วสามารถรับใบประกาศโดยกรอกชื่อของคุณได้ที่
รับใบประกาศ

คุณพร้อมจะเข้าชม เมตตาเจดีย์ เพื่อจุดประทีป

ถวายเป็นพุทธบูชาหรือยัง ?